XƯỞNG DỆT NAM TRƯỜNG THỊNH

KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA, LONG AN

Tháng 07/2017.

Thông tin dự án

Quy mô: - Khu đất: 37,5m x 60m.

              - Diện tích Xây dựng: 28,5m x 47,5m.