VĂN PHÒNG TÂN PHÚ MINH

KCN TÂN ĐÔ - LONG AN

THÁNG 08/2016.

Thông tin dự án

Quy mô: 10m x 30m.

- 03 tầng.