TRỤ SỞ CÔNG AN PHÚ THỌ HOÀ

P.PHÚ THỌ HOÀ - TÂN PHÚ - TP.HCM

THÁNG 12/2010.

Thông tin dự án